Year 1/2 Makarewa Rebels vs Waianiwa Wonders 4.00pm Field 1

Year 3/4 Makarewa Rangers vs Salford inside kicks 4.30pm Field 9

Year 5/6 Makarewa Phoenix vs Falcons 5.00pm Field 1